Správa nemovitostí Praha a okolí

Správa nemovitostí Praha zaštiťuje nejrůznější služby související s údržbou domů a nemovitostí. Více než deset let v oboru správy nemovitostí téměř garantuje zkušenou firmu, která v nemovitostech “umí chodit”. Správa nemovitostí je individuální služba, která se přizpůsobuje nejen konkrétním nemovitostem, ale především jejich majitelům.

Správa nemovitostí Praha svépomocí

V rámci úsoprného režimu se mnozí čerstvě nabitá majitelé nemovitosti rozhodnou spravovat svou nemovitost sami. Díky tomuto rozhodnutí však poměrně často vzniká celá řada problémů. Nezřídka kdy se stává, že jsou obyvatelé nemovitosti odstaveni od elektrických služeb, promeškají důležitá data revizí a podobně. Z těchto a dalších důvodů může správa nemovitosti svépomocí znamenat více škody než užitku.

Správa nemovitostí Praha specialistou

Nejrůznější revize nemovitosti se v celém objektu musejí provádět minimálně v zákonem stanovených lhůtách. V případě vynechání této kontroly jsou pak finanční sankce od státu tou nejpřijatelnější škodou. Správa nemovitostí Praha musí perfektně fungovat především za účelem zachování naprostého bezpečí pro osoby pohybující se v prostory budovy i na jejích okolních pozemcích.