Služby zajištěné jednotlivými dodavateli

  • Udržování pořádku a čistoty v domě a přilehlých chodníků
  • Dodávka vody z veřejných vodovodů a odvod odpadních vod veřejnou kanalizací
  • Dodávka elektrické energie
  • Osvětlení společných prostor v domě
  • Dodávka plynu
  • Odvoz komunálního odpadu
  • Provoz zdvih. zařízení
  • Zajištění dodávky tepla a teplé vody z centrálního zdroje (lokálního nebo centrálního)
  • Možnost zajištění havarijní služby

Údržba domů a nemovitosti – úklid

Údržba a správa nemovitostí samozřejmě zahrnuje úklidové služby. Majitelé nemovitosti mohou úklid společných prostor domu provádět svépomocí, mohou si najmout vlastní úklidovou službu, nebo mohou využít služeb té naší. Správa nemovitostí Praha spolupracuje s vynikajícími pracovníky úklidu, na které je naprosté spolehnutí. Úklid lze vykonávat pravidelně, v individuálně domluvených intervalech, nebo jednorázově v případě větších úklidů. Na tuto službu navazující je služba odvoz odpadu domácností.

Správa domů – další služby

Údržba a správa nemovitostí Praha může spočívat také v dodávce elektrické energie, v dodávce plynu, vody a rovněž v zajištění osvětlení pro veškeré společné prostory domu. Služby lze různě kombinovat a přizpůsobit je konkrétním představám klientů – majitelů nemovitostí. Naše společnost se omezuje na spolupráci pouze s prověřenými a hodnotnými dodavately. Údržba a správa nemovitostí Praha dbá na to, aby byli uspokojeny konkrétní požadavky jednotlivých klientů.