Správa nemovitostí Praha – Správní činnost

  • Předpis nájemného (plateb) za užívání bytu, včetně čtvrtletní kontroly plateb
  • Předpis záloh a vyúčtování dodávky el. energie
  • Předpis záloh a vyúčtování za dodávku vody z veřejných vodovodů a za odvod odpadních vod veřejnou kanalizací
  • Předpis záloh a vyúčtování ostatních služeb spojených s užíváním bytu (STA, odvoz odpadků, apod.)
  • Předpis ostatních plateb mandanta (daně,pojištění,správní poplatky apod) termín koneč.vyúčtování služeb s termínem do 31.8.
  • Vedení nezbytné účetní dokumentace
  • Zpracování podvojného účetnictví, včetně podúčtů a daňového přiznání
  • Evidenční listy, objednávky, faktury, evidenci údržby a oprav, evidenci nákladů a přijatých tržeb apod.
  • Předpis záloh na tvorbu fondu oprav (provozního fondu)

Správa domů

Správa domů je činnost, která vyžaduje fundované znalosti, v ideálním případě podložené značnými empiriemi. Údržba domů a nemovitostí v tomto případě spočívá mimo jiné ve vhodných přepisech nájemného, záloh a vyúčtování za elektřinu, vodu, odvoz odpadu, televizní a internetové připojení a další. Správcovské firmy mají k dispozici zkušené účetní a mohou tak zaštiťovat vedení veškerého účetnictví domu. Důležitou součástí je rovněž vedení přehledu údržby a oprav domu, včetně evidence nákladů a přijatých plateb. Správa nemovitostí Praha může mít na starosti také fond oprav a další služby, na kterých se lze domluvit individuálně podle aktuálních potřeb majitelů nemovitosti.