Správa nemovitostí Praha – Správní činnost

  • Předpis nájemného (plateb) za užívání bytu, včetně čtvrtletní kontroly plateb
  • Předpis záloh a vyúčtování dodávky el. energie
  • Předpis záloh a vyúčtování za dodávku vody z veřejných vodovodů a za odvod odpadních vod veřejnou kanalizací
  • Předpis záloh a vyúčtování ostatních služeb spojených s užíváním bytu (STA, odvoz odpadků, apod.)
  • Předpis ostatních plateb mandanta (daně,pojištění,správní poplatky apod) termín koneč.vyúčtování služeb s termínem do 31.8.
  • Vedení nezbytné účetní dokumentace
  • Zpracování podvojného účetnictví, včetně podúčtů a daňového přiznání
  • Evidenční listy, objednávky, faktury, evidenci údržby a oprav, evidenci nákladů a přijatých tržeb apod.
  • Předpis záloh na tvorbu fondu oprav (provozního fondu)
  • Možnost zajištění plateb formou SIPO

Údržba domů a nemovitostí

Spravování nemovitosti není snadná záležitost a my jsme připraveni Vám tuto činnost co nejvíce usnadnit. Údržba domů a nemovitostí zahrnuje pestrou škálu procesů, které je nezbytné vykonávat pečlivě a žádný z nich nezanedbat. Kromě hmotných škod na nemovitosti a legislativou stanovených sankcí hrozí v horších případech zanedbání také ohrožení zdraví uživatelů nemovitosti. Z tohoto pohledu jsou velice důležité pravidelné kontroly a revize. Na základě dohody se můžeme starat o dílčí činnosti související se správou nemovitostí, stejně tak ale můžeme tuto činnost obstarávat kompletně. Záleží jen na Vašich představách.