Služby zajištěné jednotlivými dodavateli

  • Udržování pořádku a čistoty v domě a přilehlých chodníků
  • Dodávka vody z veřejných vodovodů a odvod odpadních vod veřejnou kanalizací
  • Dodávka elektrické energie
  • Osvětlení společných prostor v domě
  • Plynu
  • Odvoz komunálního odpadu
  • Provoz zdvih. zařízení
  • Zajištění dodávky tepla a teplé vody z centrálního zdroje (lokálního nebo centrálního)
  • Možnost zajištění havarijní služby

Správa nemovitostí – další služby

Snažíme se vyjít našim klientům maximálně vstříc, proto je možné se na různých službách domluvit individuálně. Kromě pravidelných úklidových služeb můžeme zaštítit také pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení. Další službou, kterou poskytujeme, je vizuální kontrola společných prostor domu spojená s upozorněním a návrhem řešení, případně i řešením samotným, nejrůznějších problémů spojených s obýváním a opotřebováním domu.