Stavebně montážní a opravárenské práce

  • Odstranění závad havarijního charakteru.
  • Velké opravy a modernizace a rekonstrukce objektu, příprava podkladů pro výběrová řízení na dodavatele oprav domu.
  • Včetně doporučení a návrhu příslušné smlouvy o dílo na opravy
    - nad 30.000,- Kč minimálně ze dvou dodavatelů
    - nad 80.000,- Kč minimálně ze tří dodavatelů

Realitní kancelář – služby

Přidanou službou pro majitele nemovitostí je možnost odstranit závady a modernizovat nemovitost s pomocí správcovské firmy, což garantuje kvalitu zvolených pracovníků. Součástí této služby jsou legislativní doporučení a rady, které jsou bezpochyby velice cenné.

V případě výskytu poruchy či havárie jsme schopni v co nejkratším možném čase informovat o závadě dodavatele inženýrské sítě a následně dbát na sjednání okamžité nápravy. O jakékoliv výluce samozřejmě ihned informujeme majitele nemovitostí.

Správa domu – legislativa

Za všech okolností dbáme na dodržování platných vyhlášek a nařízení, o všech změnách naše realitní kancelář poučuje své klienty a následně změněným skutečnostem přizpůsobuje výkon činnosti. Ve stejném smyslu fungují také pravidelné povinné kontroly legislativou daných zařízení a revize. V případě nálezu nestrovnalostí či nejrůznějších závad včas iniciujeme dohodu s majiteli nemovitosti a následně usilovně a především úspěšně pracujeme na vyřešení problému.