Provozně technické záležitosti – zajišťováno dodavatelsky

  • Deratizace, desinfekce a desinsekce (podle potřeby)
  • Provádění pravidelných kontrol a revizí elektro, hromosvodu, plynoinstalaci a zařízení, STA, příp. dalších zařízení v domě určených pro společné užívání včetně odstranění závad zjištěných při těchto kontrolách a revizích.

Údržba domů a nemovitosti – ochrana před škůdci

Komplexní služby znamenající odstranění nežádoucích organismů v nemovitosti poskytujeme diskrétně a za rozumné ceny. Deratizace pro nás znamená důslednou a především humánní likvidaci myší, myšic, hrabošů, potkanů a dalších hlodavců. Dezinfekce vás zbaví nebezpečného a otravného hmyzu, zatímco dezinsekce z vaší nemovitosti odstraní nežádoucí mikroorganismy. I tyto služby lze poskytovat v rámci služby údržba domů a nemovitosti, které poskytuje naše správcovská a realitní kancelář.

Správa domu – elektro revize

Elektro revize spočívají ve správě veškerých přístrojů, které nějakým způsobem využívají elektrický proud. Tato činnost je přísně regulována státní legislativou a mohou ji vykonávat pouze pověřené osoby. Kontrolou a evidencí těchto zařízení lze předcházet vážným úrazům, proto jsou tyto revize nezbytné.